Quants tipus de contenidors d’obra existeixen? A qualsevol tipus de projecte de construcció, és necessari comptar amb un o més contenidors d’obra. De fet, això s’hi aplica tant per construccions des de cero com pel cas de remodelacions. Sempre que hi hagi una feina de construcció, es produeixen escombreries que han de ser remogudes ràpidament i de manera segura.

Tot i així, no sempre necessites el mateix contenidor. De fet, avui dia hi ha molts tipus de contenidors que es dissenyen segons la necessitat d’ús. Per exemple, si la feina feta és una esporgada, no es necessita el mateix contenidor que pel cas de la movilització d’escombraries perilloses.

Per aquest sentit, si tens dubtes sobre el tipus de contenidor que et convé, estàs al lloc indicat. En aquest article, et comentem tots els tipus de contenidors que pots fer servir a una obra de construcció. A més a més, desglossem la funció de cadasqú.

Què són els contenidors d’obres i per què serveixen?

Els contenidors d’obres són grans recipients metàl·lics, fets servir per transportar materials durant la construcció o renovació d’infraestructures. Aquest tipus de contenidors són molt útils perquè permeten a les empreses de construcció tenir tot el material que necessiten a un lloc. A més a més, es traslladen fàcilment d’un lloc cap a un altre amb un camió grua.

Aquests contenidors són resistents i duradors. El motiu d’això és que estan dissenyats per suportar el pes dels materials que contenen, així com les condicions difícils de la construcció. Alguns contenidors tenen rodes i altrs tenen orificis a la part inferior per ser aixecats i transportats per grua.

A més a més de emmagatzemar i transportar materials, els contenidors d’obres també es fan servir com oficines mòbils o com banys portàtils a les obres, Alguns contenidors d’obres tenen instal·lacions bàsiques, com llum i electricitat. De fet, a la majoria dels casos són convertits en espais de feina còmodes i segurs pels treballadors de la construcció.

Tipus de contenidors d’obra

És important mencionar que hi ha diversos tipus de contenidors d’obra en funció de la seva utilitat. D’acord amb això, els més importants es classifiquen de la següent manera:

Contenidors d’obra segons el tipus de residu

En funció de la procedència de les escombraries, hi ha diferents tipus de contenidors dins d’aquesta classificació:

 • Contenidors d’obra: per les restes de moviments de terra i excavacions. És a dir, aquest tipus de contenidor és típic a feines d’excavacions. Per exemple, són comuns per la construcció de piscines. Aquests contenidors emmagatzemen ciment per simplificar la feina de construcció.
 • Contenidors d’escombraries: són un tipus especial de contenidors d’obres que es fan servir per emmagatzemar i transportar les escombraries generades durant la construcció. Les escombraries són les restes de materials de construcció, com maons, fusta, vidre i metal, que es produeixen quan es demolin o renoven edificis o quan es realitzen feines de construcció.
 • Contenidors de residus urbans: són recipients metàlics que es fan servir per emmagatzemar i transportar els residus domèstics i comercials a les ciutats. Aquests contenidors es fan servir a la majoria de les ciutats del mon. De fet, són una part essencial dels sistemes de gestió de residus.

Contenidors d’obra segons la seva forma

Una altra manera de classificar els tipus de contenidors d’obra és en base a la forma dels mateixos. Tenint en compte això, els tipus més importants són:

 • Contenidors en forma de calaix: són recipients metàlics que tenen una forma rectangular i es fan servir per transportar diferents tipus de materials. Els contenidors en forma de calaix es fan servir ampliament a la indústria, a la construcción i al transport de mercaderies. En general, tenen una capacitat d’emmagatzematge d’entre 10 i 30 metres cúbics.
 • Contenidos en forma trapezoïdal: els contenidors en forma trapezoïdal es fan servir per emmagatzemar i transportar maquinària, equip de construcció, productes químics i aliments. Alguns d’aquests contenidors estan equipats amb instal·lacions bàsiques, com llum i electricitat.
 • Contenidors en forma de caixa: els contenidors en forma de caixa són resistents i duradors. A més a més, poden suportar les condicions difícils de la indústria i la construcció. De la mateixa manera, al tenir una forma rectangular, són molt fàcils d’apilonar. Això fa possible estalviar espai al transport i emmagatzematge.

Contenidors d’obra segons el seu tamany.

Finalment, tenim els tipus de contenidors d’obra segons el tamany que en tenen. És a dir, es classifiquen d’acord a la capacitat que tenen cadasqú d’aquests. Els contenidors més comuns dins d’aquest grup són:

 • Contenidors d’obra petits: els contenidors d’obra petits normalment tenen una capacitat d’emmagatzematge d’entre 10 i 20 metres cúbics.
 • Contenidors d’obra mitjans: aquest tipus de contenidors d’obra mitjans tenen entre 20 i 30 metres cúbics de capacitat d’emmagatzematge.
 • Contenidors d’obra grans: els contenidors més grans tenen capacitat de 30 metres cúbics i més. Aquest tipus de contenidor es fa servir més per construccions de gran tamany. Per exemple, edificacions grans.

Quins són els tipus de contenidors d’obra que més es fan servir?

A més a més dels precedents, hi ha molts tipus diferents de contenidors d’obra. De fet, cadasqú té un propòsit diferent. Alguns dels tipus més comuns de contenidors d’obra són:

 • Contenidors de càrrega general: són els contenidors més comuns i es fan servir per transportar una gran varietat de mercaderies.
 • Contenidors refredats: estan dissenyats per mantenir la temperatura de les mercaderies a un nivell constant durant el transport. Es fan servir per transportar aliments i altres productes peribles.
 • Contenidors de càrrega perillosa: aquests contenidors estan dissenyats per transportar mercaderies perilloses, com productes químics o gasos.
 • Contenidors d’obra habitables: s’han convertit en una opció popular per viure i es fan servir per crear espais habitables temporals o permanents.
 • Contenidors d’emmagatzematge: es fan servir per emmagatzemar mercaderies a curt o llarg termini.
 • Contenidors marítims: són útils pel transport marítim de mercaderies. Per això, tenen una mida i una estructura especialment dissenyats per suportar les condicions del transport marítim.

Avantatges de fer servir contenidors d’obra

Hi ha forces avantatges al fer servir contenidors d’obra a la construcció o renovació d’edificis o infraestructures:

 • Emmagatzematge i transport de materials: són recipients metàlics que permeten emmagatzemar i transportar de manera segura i eficient els materials necessaris per la construcció.
 • Estalvi d’espai: són compactes i poden estalviar espai al lloc de feina, ja que permeten tenir tot el material necessari a un mateix lloc.
 • Seguretat: són resistents i duradors. De la mateixa manera, suporten condicions difícils de la construcció. A més a més, al tenir un tap que es pot tancar, s’hi impideix l’accés de persones no autiritzades i progeixen el material de l’interpèrie.
 • Ordre i neteja: mantenen el lloc de feina ordenat i net, ja que permeten recollir i transportar els materials de manera ràpida i fàcil.
 • Facilitat de transport: Els contenidors d’obra tenen orificis a la part inferior o rodes i poden ser fàcilment mobilitzats d’un lloc cap a un altre.

Com triar el contenidor d’obra idoni per una construcció?

Per triar el tipus de contenidor d’obra idoni pel teu projecte, és important tenir en compte els següents factors:

 • Mida: tria un contenidor d’obra que tingui prou capacitat d’emmagatzematge per tots els materials i eines que necessitis per l’obra.
 • Ubicació: has de tenir en compte el lloc on hi anirà el contenidor d’obra. T’has d’assegurar que hi hagi prou espai pel contenidor i que sigui fàcilment accessible pels treballadors.
 • Durabilitat: és important triar un contenidor d’obra que sigui resistent i durador. A més a més, que pugui suportar les condicions difícils de la construcció.
 • Seguretat: t’has d’assegurar que el contenidor d’obra tingui les mesures de seguretat idònies. Per exemple, panys o cadenats. Això és molt important per protegir els materials i eines dels robatoris.
 • Comoditat: si penses fer servir el contenidor d’obra com oficina mòbil o bany portàtil, tria un model que tingui instal·lacions bàsiques. En qualsevol cas, això és clau per fer que la feina sigui més còmode pels treballadors.
 • Preu: has de tenir en compte el teu pressupost i triar un contenidor que hi estigui dins.

És ho mateix un contenidor d’obra que un container?

Si, un contenidor d’obra i un container són ho mateix. La paraula “container” ve de l’anglès i es refereix a aquests contenidors de metal fets servir a la indústria del transport per emmagatzemar i transportar mercaderies pel mon.

L’expressió “contenidor d’obra” ve del català per referir-se a aquets contenidors. Tots dos terminis es refereixen a contenidors de metal de mida estàndar fets servir pel transport de mercaderies a barcos, trens i camions.

Conclussió: Quin tipus de contenidor d’obra és millor?

Bàsicament, tot té a veure amb les necessitats que tingui l’obra. D’acord amb això, pots triar el contenidor que millor s’ajusti al projecte que portes a terme. Tot i així, abans de triar llogar qualsevol dels contenidors d’obra dels que hem parlat, t’has d’assegurar de rebre l’assessoria necessària per part dels nostres experts Containers Morales. A més a més, el nostre servei de lloguer de contenidors hi inclou transport i recollida. Contacta’ns per més informació!