Tipus d’excavacions per a una obra segons el terreny

Tipus d’excavacions per a una obra segons el terreny

Les excavacions són aquelles operacions que es realitzen al terreny per a portar a terme obres d’edificación (habitatges individuals, edificis, etc) o d’obra pública (via pública, obra civil, etc). En altres paraules, les feines d’excavación...