Moviments de Terra

Què són els moviments de terra?

Els Moviments de Terra són les activitats inicials, que poden fer-se de manera manual o mecànica, que es realitzen dins d’un mateix terreny per la realització d’una obra que requereix una excavació.

Dins dels Moviments de Terra es poden diferenciar una sèrie d’etapes prèvies a l’excavació, com són: rebuig, desbrossament i replanteig.

A continuació, es valorarà el tipus d’excavació a portar a terme seguit de les fonamentacions.

A CONTAINERS MORALES contem amb un equip de professionals encarregats de desenvolupar la feina necessària per la realització dels moviments de terra per la posterior edificació.

Etapes del moviment de terres

Rebuig i desbrossament: es fa una actuació a nivell de la superfície del terreny. Per això es realitza una neteja d’arbustos, arbres, plantes, brossa, males herbes i escombraries que poguessin trobar-se al terreny.

Replanteig: quan el terreny ja és net, es preveuen els accessos per a maquinària, camions, rampes, etc., de manera efectiva, ja que la maquinària que fem servir és molt pesada i difícil de manipular.

Excavacions: És el moviment de terres que es fa a cel obert. Es pot fer de forma manual, on es fan servir bec i pales; o de forma mecànica, on s’utilitzen excavadores. El seu objectiu consisteix a assolir el plànol d’arrencada de l’edificació, és a dir, les fonamentacions.

Fonamentacions: La fonamentació consisteix a preparar l’estructura necessària per aixecar la construcció pertinent.

excavacions-treball-terreny-obra
maquinaria-pesada-lloguer-residus-terres

Tipus d’excavacions

Existeixen diversos tipus d’excavacions, com són: buidatges, terraplenats i desmunts.

Buidatges: Procés en que el nostre plànol d’arrancada se situa per sota del terreny, amb la qual cosa hem d’eliminar la terra per arribar al pla que necessitem.

Terraplenat: El darrer tipus d’excavació que existeix, és el procés contrari totalment al buidatge del terreny, el terraplenat. Quan necessitem que la nostra fonamentació comenci per sobre del nivell del terreny, hem d’augmentar l’alçada del terreny, anivellant-la fins on ens cal.

Desmunts: Consisteix a eliminar tota mena de terres que quedin per sobre de la rasant del pla d’arrencada, és a dir, per sobre de la nostra línia imaginària on necessitem començar a construir.