Enderrocs

terreny-terra-obres-projecte-maquinaria

Què són els enderrocs?

Un enderroc consisteix en el procés d’arrasar una estructura ja feta d’un edifici per poder així començar una nova obra. Es una tècnica que es fa servir quan resulta més fàcil portar a terme una obra des de 0 que fer una remodelació.

A CONTAINERS MORALES realitzem tot tipus d’enderrocs: des de cases, murs, edificis, piscines, etc. Comptem amb la maquinària adequada per poder fer una feina segura i ràpida.

A més a més, gràcies als nostres serveis de transport de residus, ens encarreguem de la posterior neteja del terreny i portem tots els materials generats cap al punt de tractament corresponent, cumplint sempre amb la norvativa vigent.

Tipus d’enderrocs: manuals, mecànics i tècnics

A Containers Morales S.A. comptem amb un equip de professionals especialitzats en enderrocs i gestió dels residus generats.

Oferim diferents tipus d’enderrocs segons les necessitats dels nostres clients.

  • Enderroc manuals: ens permeten millor precisió i adaptabilitat, doncs es poden realitzar a qualsevol lloc i necessiten la intervenció de personal especialitzat. A més a més, aquest tipus d’enderroc permet també realitzar enderrocparcials i aprofitar part o materials de l’estructura inicial per a la posterior construcció.
  • Enderroc mecànics: són més económics i porten menys temps doncs es realitzen mitjançant maquinària especial seleccionada per a cada cas. Nosaltres sempre aconsellem aquesta opció quan la seguretat de la zona i del terreny així ho permeten. 
  • Enderroc tècnics: aquesta és l’única opció viable quan l’enderroc s’ha de portar a terme a un lloc on hi ha benzineres o substàncies que puguin ser contaminants o perilloses.

moviment-excavacions-terreny-terra