A simple vista, quan es parla d’una excavació de fonaments, pot semblar quelcom massa simple, però això no és així. De fet, es tracta de tot ho contrari, doncs d’aquest pas dependrà tota la construcció en general. Per això, és de vital importància tenir clara la importància de realitzar una fonamentació adequada.

D’aquí, surgeixen moltes qüestions, ho que és totalment normal. Entre les més comunes tenim, per exemple: Com hauriad e ser el pla de l’edifici? Com ha de ser la base? És l’àrea circumdant del lloc adequada per construir un edifici o una casa?

Si tens tots aquests dubtes ara mateix, no pateixis. A continuació, et compartirem alguns dels factors relacionats amb el procés d’excavació de moviment de terres per la construcció de cases o altres bens immobles.

Què és l’excavació de fonaments?

L’excavació de fonaments és el procediment que marca, efectivament, l’inici de la construcció de qualsevol projecte d’edificació. A la superfície, com ja diu el seu nom, l’excavació de terra és el procés de moure terra, rocs o altres materials amb l’ajuda d’eines, màquines hidràuliques i ma d’obra.

Tan fàcil com sembla, el procediment és complexe ja que és tracta de preparar la base adequada pel projecte. El procés i el cost embolicats es veuen afectats per una multitut de factors, tal i com veurem a continuació.

Factors que afecten la profunditat de l’excavació

Com ja hem destacat abans, l’excavació de fonaments és clau per aconseguir bones bases a la nostra construcció. Tot i així, això dependrà de diferents factors que s’han de tenir en compte. Alguns d’ells són els següents:

Càrregues desde l’edifici

El primer factor important a tenir en compte és la càrrega de l’edifici. Les càrregues venen donades per una combinació de càrregues mortes i imposades. Sobre la base de l’ubicació del lloc de construcció. També es consideren altres càrregues, com les càrregues de vent, neu, terratrèmols, etc. Aquestes càrregues poden tenir un impacte directe a l’estructura de l’edifici de cara al futur.

El tipus d’estructura, la quantitat de pisos i el material de construcció afectaran directament a la quantitat de càrrega sobre la fonamentació. La càrrega morta i les càrregues imposades augmentaran, amb total fermesa, quant més gran sigui la quantitat de pisos a construir.

Abans de l’excavació, hem d’assegurar-nos que els voltants suportin l’estructura. Una simple prova de terra pot fer això. Altres factors són els materials que es faran servir per la construcció, com l’acer o el formigó, que també tenen un paper molt important als impactes de la construcció.

Tipus de terres

El terra, com ja sabem, està fet per fines partícules sòlides, partícules líquides que el fan estar humit i fins i tot gas en forma d’aire. Els terres són de diferents tipus. Poden ser terra argilòs o terra expansiu, terra solt o terra de sorra. El terra proper a la capa superir es coneix com terra vegetal.

Just a continuació del terra i fins a una profunditat de 300 mm, el terreny es diu subsòl. El subsòl és el pla que es fa servir com base pels fonaments de petites edificacions. És possible que els edificis més grans hagin de ser excavats amb més profunditat per les feines de fonamentació.

Per avaluar les propietats de la construcció, una prova de terra té un paper vital i, de fet, és imprescindible. La prova investiga molts factors com, per exemple, la profunditat del nivell freàtic o també la investigació de diferents capes de terra amb la fi de conèixer la capacitat de càrrega del terra necessària segons ho requereixi l’estructura.

L’assentament dels fonaments és un factor vital a tenir en compte, doncs hi pot tenir molts efectes greys a les estructures construides a sobre d’ells. Poden provocar esquerdes a les parets, bigues, lloses, etc. de l’edifici. Als casos més extrems, un edifici pot fins i tot fallar en cas que es produeixi un gran assentament.

Tipos de Fundacions

La construcció de fonaments és la part més important en la construcció de cases i edificis. De la fonamentació deprendrà tota la planificació estructural i la planificació del terra de la futura construcció. Amb altres paraules, hi porta la càrrega del projecte.

Els següents tipus de fonamentació són aquells que, segons la varietat de terres i càrregues, es faran servir per les cases i edificis:

 • Fonamentació aillada: Se solen conèixer com sabates pad o spread. És fan servir per la fundació superficial. Per ejemple, columnes i pilars.
 • Sabates combinades: Quan s’hi apilonen dues o més columnes sobre una estructura i prou.
 • Pilots de fonamentació: Són un tipus de cilindre llarg fet de material sòlid com el formigó. Aquest cilindre s’empeny cap al terra perquè serveixi de soport a la part superior de l’edifici.
 • Fonamentació de balsa o estera: Consisteixen en una losa continua que descansa sobre el terre. S’hi extén a tota l’àrea de l’edifici. Això ajuda a uniformar la càrrega al terra. Es fa servir normalment, de manera més eficaç, per la construcció de soterranis.
tipos-de-excavaciones-construccion

Aspectes més importants a tenir en compte abans de començar l’excavació amb moviment de terres.

Tot el procés d’excavació de fonaments requereix d’una feina molt fina. Per aquest cas en particular, hi ha aspectes fonamentals a tenir en compte.

 • Tipus de terra.
 • Distància de transport del terra excavat i transport per portar el terra excavat.
 • Profunditat d’excavació.
 • Mètode d’excavació aplicat: manual o mecànic.
 • La capacitat de ma d’obra per l’excavació manual.
 • La capacitat dels equips mecànics d’excavació i el seu cost per unitat.
 • Costs d’aigua si es fa servir.

Quant val l’excavació de fonaments?

L‘excavació de fonaments depend, principalment, de la profunditat que es requereix per l’excavació, la naturalesa, el terra i el mètode d’excavació a seguir.

La distància a la qual es llençarà el terra excavat també hi té un paper essencial al cost total. Tots aquests factors es poden resumir com el cost d’excavació per unitat d’àrea de fonamentació.

Conclusions

En general, totes les cases i edificis requereixen excavacions de fonaments o moviments de terres. Això, sempre d’acord amb el tipus de terra i les estructures a construir. El cost dels moviments de terra de tall i farcit dependrà de la profunditat de l’excavació al lloc.

Pot ser que sigui necessari fer servir alguns factors com ma d’obra qualificada i equip tècnica d’alta qualitat. Molts d’aquests requereixen una combinació d’equip de moviment de terres i feina manual.

Per això, a Containers Morales comptem amb maquinària especialitzada i personal altament qualificat. Perquè nosaltres sabem que els fonaments són la part més important d’una construcció i estem compromesos amb els nostres clients.

excavacion-superficial