serveis@containersmorales.com
972 83 72 69

Avís Legal

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informen que la web www.containersmorales.com és un domini d’Internet titularitat de CONTAINERS MORALES, S.A., CIF:A17107954; domicili al carrer Teulera, 36  17246 Santa Cristina d’Aro (Girona);  Tel. 972 83 72 69; Fax  972 83 73 75, correu electrònic: serveis@containersmorales.com; inscrita al Registre Mercantil de Girona Tom 508, Llibre 412, Secció tercera,   Foli 83, Full 7288.
 

PROPIETAT INTELECTUAL
Els continguts d’aquesta web, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a CONTAINERS MORALES, S.A., o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. CONTAINERS MORALES, S.A., presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i promoció. CONTAINERS MORALES, S.A., n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a CONTAINERS MORALES, S.A., qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CONTAINERS MORALES, S.A., es compromet a protegir la privacitat dels  usuaris que accedeixin a aquesta web.

L’ús de la web implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat s’aplica només a la nostra web i no a les d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. CONTAINERS MORALES, S.A.,  no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

  1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, CONTAINERS MORALES, S.A., informa a l’usuari d’aquest lloc web que les seves dades s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal creat per CONTAINERS MORALES, S.A., i sota la seva responsabilitat.
  1. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web o per correu electrònic, seran recaptades amb la finalitat de gestionar i promocionar els nostres serveis de moviments de terres, excavacions i transports de mercaderies per carretera.
  1. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguessin marcades amb un asterisc són obligatòries per donar-li el servei sol·licitat.
  1. Consentiment de l’usuari: La recollida de dades personals mitjançant el formulari de la nostra web i/o per correu electrònic, suposa el consentiment exprés de l’usuari per al seu tractament amb la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis de moviments de terres, excavacions i transports de mercaderies per carretera. En aplicació dels articles 20 i 21 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les promocions que pogués rebre l’usuari a través del present sistema seran fàcilment identificables i en qualsevol moment podrà manifestar la seva voluntat de no rebre-les mitjançant l’enviament d’una comunicació en aquest sentit a l’adreça de correu electrònic serveis@containersmorales.com, amb l’assumpte BAIXA.
  1. Cessions: CONTAINERS MORALES, S.A., unicament realitzarà cessions de dades quan ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.
  1. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la LOPD, i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a CONTAINERS MORALES, S.A., carrer Taulera 36 – 17246 Sta. Cristina d’Aro, indicant la referència “Protecció de Dades”, o al correu electrònic serveis@containersmorales.com.
  1. Mesures de seguretat: CONTAINERS MORALES, S.A., l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personals de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la LOPD, i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
  1. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, CONTAINERS MORALES, S.A., es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari faciliti durant la navegació a través de la pàgina web.

 

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Containers Morales · Carrer Teulera, 36, Santa Cristina d’aro (Girona), 17246 Tel.: 972 83 72 69 serveis@containersmorales.com Avís Legal Política de cookies
Danzai Software