Containers Morales S.A.

MORALES

Moviments de terra, com realitzar una bona feina?

Moviments de terra, com realitzar una bona feina?

Els moviments de terra i la posterior remoció de terra és la primera etapa a la construcció de gairebé tot tipus d'obres De fet, la gama d'aquestes feines s'amplia i inclou la preparació del lloc, l'excavació d'un pou de...

Tipus d’excavacions per a una obra segons el terreny

Tipus d’excavacions per a una obra segons el terreny

Les excavacions són aquelles operacions que es realitzen al terreny per a portar a terme obres d'edificación (habitatges individuals, edificis, etc) o d'obra pública (via pública, obra civil, etc). En altres paraules, les feines d'excavación consisteixen en remoure el...